русский

Тренинговый центр «Успешная жизнь»
 

מטפלי אנ-אל-פי NLP Practitioner מוסמכים של המכללה

הסתדרות המורים באר שבע - 2011


אוריאל איתם

טליה יוסף ברד

אלנה גלוזמן

שולמית בורבה

יהודית וינשטיין
 

הסתדרות המורים תל-אביב - 2011


שרה קטן

אורנה שוהם

אולגה מילנר-פלדמן
סיגלית נעמה
רחל קצב
 

2018/01

 

2017/06

 

2017/02

 

2015-2016

 

2015-2016

 

2015

 

2014

 

2013

 

2013

 

2013

 

2012

 

 

2011

 

 

 

 

2010

 

 

2009-2010

 

2009

 

 

2008

 

2007

 

 

2006